تصویربرداری

موقعیت بخش: در زیرزمین اول ساختمان اصلی بیمارستان قرار گرفته است.

مجموعه تصویر برداری شامل بخش های رادیوگرافی، سی تی اسكن، ام آر آی، سونوگرافی معمولی و داپلر می باشد. این بخش مجهز به سیستم نرم‌افزاری PACS می باشد.

علاوه بر ارائه خدمات رادیوگرافی، سی تی اسكن و سونوگرافی مختلف، خدمات اینترونشنال تصویربرداری نیز در این بخش انجام می شود که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • انجام بیوپسی های مختلف تحت گاید CT اسكن
  • كموآمبولیزاسیون تومورهای کبدی
  • PRT برای دیسکوپاتی ها
  • تعبیه انواع پیگ تیل ها و درناژها زیر گاید سونوگرافی یا CT اسكن
  • ماکروویو تومورهای کبدی
  • ERCP
  • لیزر واریس
  • دیلاتاسیون و استنت گذاری مجاری صفراوی

داخلی : 551 – 550