نوزادان

موقعیت جغرافیایی: در طبقه سوم بیمارستان در مجاورت بلوک زایمان و بخش زنان واقع می باشد.

تعداد تخت : این بخش دارای 18 کات، 5 انکوباتور،1 وارمر و 1 انکی باتور پرتابل است.

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: ارائه خدمات به نوزادان در اين بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تيم پرستاري و مامایی مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پزشکی و دارویی در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد.

در این بخش اتاق شیر دهی مخصوص مادران وجود دارد .

اهم خدماتی که در بخش نوزادان  ارائه می گردد عمدتاٌ شامل موارد زير است:

📞 شماره تلفن : 9 – 88747401

داخلی : 322 – 321

بخش نوزادان بیمارستان مهراد
زنبیل خرید