ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

برچسب: ایمونولوژی

آزمايشگاه

آزمايشگاه بيمارستان مهراد از جمله بخش‌هایی می باشد كه به طور شبانه‌روزی كليه خدمات تشخيصی آزمايشگاهی را برای بيماران بستری و مراجعين سرپايی انجام می‌دهد . نام بخش موقعيت جغرافيايي طبقه سوم ساختمان  شماره دو بيمارستان معرفي بخش آزمايشاتی که…