آزمایشگاه بیمارستان مهراد

موقعیت جغرافیایی : در طبقه سوم ساختمان شماره دو بیمارستان قرار دارد.

 

خدمات تخصصی قابل ارئه در بخش :

آزمايشگاه بيمارستان مهراد از جمله بخش‌هایی است كه به طور شبانه‌روزی كليه خدمات تشخيصی آزمايشگاهی را برای بيماران بستری و مراجعين سرپايی انجام می‌دهد.

آزمايشاتی که در اين آزمايشگاه انجام می شود، شامل موارد زير است:

تست کرونا

 آزمایشات هماتولوژی

 آزمایشات بیوشیمی عمومی و اختصاصی

 آزمایشات ایمونولوژی

 آزمایشات سرولوژی

 آزمایشات میکروب شناسی

 آزمایشات هورمونی (کلیه تومور مارکر ها، سنجش استروئیدها ، تستهای تیروئیدی و … )

 آزمایشات مولکولی ( PCR )

شماره تلفن : 9 – 88747401

داخلي : 553 –  552

فرم درخواست تست کرونا

با توجه به اینکه هر تست آزمایشگاهی حتما باید توسط مراجع پزشکی از جمله وزارت بهداشت کشور مورد تایید قرار بگیرند در بروشور آزمایش بزاقی مدرکی دال بر اخذ مجوز موجود نیست همچنین دقت و صحت آزمایش مربوط باید مورد توجه باشد که میزان خطا و نتایج غیر واقعی آن مشخص شود در آخر یادآور می شوم چنین روشهای که هنوز تاییدیه های نهایی جهت مصارف تشخیصی را اخذ ننموده اند و صرفا مصارف غیر آزمایشگاهی دارند می تواند با دادن نتایج غلط، افرادی که نیاز به تشخیص دقیق و سریع دارند را به مخاطره بیاندازد لذا توصیه بنده بر این است که برای تشخیص بیماری کرونا آزمایش PCRدر کنار آزمایشات و معاینات بالینی تکمیلی بهترین راه کمک به عزیزانی است که به تشخیص سریع این بیماری نیاز دارند.

زنبیل خرید