ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

آزمايشگاه

 • خانه
 • -
 • پاراكلينيك
 • -
 • آزمايشگاه

آزمايشگاه بيمارستان مهراد از جمله بخش‌هایی می باشد كه به طور شبانه‌روزی كليه خدمات تشخيصی آزمايشگاهی را برای بيماران بستری و مراجعين سرپايی انجام می‌دهد .

نام بخش
آزمايشگاه
موقعيت جغرافيايي

طبقه سوم ساختمان  شماره دو بيمارستان

معرفي بخش
 • آزمايشاتی که در واحدهای مختلف اين آزمايشگاه انجام می شوند شامل موارد زير است:
 • ازمایشات هماتولوژی
 • ازمایشات بیو شیمی عمومی و بیو شیمی اختصاصی
 • ازمایشات ایمونولوژی
 • ازمایشات سرولوژی
 • ازمایشات میکروب شناسی
 • ازمایشات هورمونی (کلیه تومور مارکر ها ، استروئید ها ، تیروئیدی و اختصاصی )
 • ازمایشات بخش مولکولی ( PCR )
 • ازمایشات مربوط به بانک خون
 • تست های اختصاصی دستگاه گوارش

دستگاه هاي بخش :

ازمایشگاه بیمارستان مهراد مجهز به جدیدترین دستگاه های اندازه گیری می باشد مانند :
 • دستگاه بیوشیمی Hitachi
 • دستگاه هماتولوژی Sxsmax XS 500 full digit , Sxsmax KX 21
 • دستگاه الکتروفورز Sebia
 • دستگاه Pcr Real time Bio Rad
 • دستگاه Vidas
 • دستگاه Elecsys 2010

رئيس واحد

جناب آقاي دكتر هوشنگ امير رسولي

ساعت كاري

24 ساعته شبانه روز

شماره تماس داخلي

552 – 553