ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

برچسب: ماموگرافي

تصويربرداري

مجموعه تصویر برداری شامل بخش هاي راديوگرافي – سي تي اسكن – سونوگرافي – ماموگرافي – پانوركس مي باشد. این دستگاه های به صورت پرتابل نیز وچود دارند که در صورت نیاز برای بخش های بستری در بیمارستان منتقل میشوند.…