ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

تصويربرداري

 • خانه
 • -
 • پاراكلينيك
 • -
 • تصويربرداري

مجموعه تصویر برداری شامل بخش هاي راديوگرافي – سي تي اسكن – سونوگرافي – ماموگرافي – پانوركس مي باشد. این دستگاه های به صورت پرتابل نیز وچود دارند که در صورت نیاز برای بخش های بستری در بیمارستان منتقل میشوند.

نام بخش
تصويربرداري
موقعيت جغرافيايي

زير زمين اول ساختمان اصلي بيمارستان

معرفي بخش

مجموعه تصویر برداری شامل بخش هاي راديوگرافي – سي تي اسكن – سونوگرافي – ماموگرافي – پانوركس مي باشد. این دستگاه های به صورت پرتابل نیز وچود دارند که در صورت نیاز برای بخش های بستری در بیمارستان منتقل میشوند.
بخش تصويربرداری مهراد در طول شبانه روز پذيرای مراجعه كنندگان و آماده انجام آزمونهاي تخصصی و سونوگرافی زير نظر پزشكان راديولوژيست (خانم و آقا) می باشد و مجهز به سيستم PACS مي باشد .

خدمات بخش
  اهم فعالیت ها و توانائی های مجموعه تصویر برداری انجام كليه راديوگرافی هاي معمولي و تخصصی زير نظر پزشكان و كارشناسان مجرب و با دو دستگاه راديوگرافی و يك دستگاه فلوئوروسكوپی
 • وجود دستگاه CT اسكن اسپيرال با قابليت انجام کلیه بيوپسی های تحت گايد CT و انجام آزمونPRT
 • وجود دستگاه سونوگرافی معمولی و داپلر براي تمامی سونوگرافی ها، بيوفيزيكال، داپلر سه بعدی و چهار بعدی، ترانس واژينال زير نظر متخصصان راديولوژی
 • انجام كليه آزمون هاي بيوپسی تحت گايد سونوگرافی
 • دستگاه MRI با قابليت انجام كليه آزمون ها
 • كموآمبوليزاسيون كبدي كه شيمي درماني تومورهاي كبدي به روش خاص است كه با عارضه كمتري براي بيماران همراه مي باشد.
 • انجام UAE براي فيبروم هاي رحمي
 • اقداماتي چون تعبيه انواع پيگ تيل ها و درناژها زير گايد سونوگرافي يا CT اسكن

مسئول فني واحد

جناب آقاي دكتر هژير صابري

ساعت كاري

-

شماره تماس داخلي

550 – 551