ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

برچسب: پاتولوژی

پاتولوژي

در این واحد آزمایشاتی از جمله پاتولوژی نمونه های جراحی ، سیتولوژی ، FNA و مشاوره برای بیمارستان های دیگر است نام بخش موقعيت جغرافيايي طبقه دوم ساختمان شماره 2 معرفي بخش در این واحد آزمایشاتی از جمله پاتولوژی نمونه…