ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

پمفلت های آنژيوگرافي

  • خانه
  • -
  • آنژيوگرافي
  • -
  • پمفلت های آنژيوگرافي

بخش بلوک آنژيوگرافی

اختلال حاد عروق قلب (سندرم کرونری حاد)

آنژیوگرافی مغزی

آنژيو پلاستي

بررسی جریان خون عروق مغز (TCD)

بیماریهای دریچه های قلب

ضربانهاي غير طبيعي قلب