بیمارستان مهراد

بخش بلوک آنژيوگرافی

اختلال حاد عروق قلب (سندرم کرونری حاد)

آنژیوگرافی مغزی

آنژيو پلاستي

بررسی جریان خون عروق مغز (TCD)

بیماریهای دریچه های قلب

پیس میکر

ضربانهاي غير طبيعي قلب