ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

اسكوپي(اندوسكوپي و كولونوسكوپي )

 • خانه
 • -
 • پاراكلينيك
 • -
 • اسكوپي(اندوسكوپي و كولونوسكوپي )

ارائه خدمات به بیماران در ین بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته انجام می گردد .

نام بخش
اسكوپي(اندوسكوپي و كولونوسكوپي )
موقعيت جغرافيايي

طبقه دوم ساختمان شماره دو بيمارستان

معرفي بخش
ارائه خدمات به بیماران در ین بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته انجام می گردد.
بخش اسكوپي داراي 5 اتاق كار مجهز به دستگاه هاي پيشرفته و 5 تخت ريكاوري ميباشد .

خدمات بخش :

 • آندوسكوپي ، كولونوسكوپي
 • اندوسنوگرافي
 • FNA
 • پوليپكتومي
 • تعبيه بالون
 • بالون ديلاتاسيون مري
 • تعبيه و خروج استنت مجاري گوارشي
 • PEG گذاري
 • بوژيناژ
 • بند ليگاسيون
 • رگتوسگمونيدوسكوپي
 • ERCP
 • مانومتري
 • برونكوسكوپي  
 • ESD
 • تعبيه تيوپ
 • فيستول گرافي
 • بند ليگاسيون

ساعت كاري

همه روزه از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 (تعيين وقت قبلي)

شماره تماس داخلي

462 – 468