ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

پمفلت های بیماری های قبلی – عروقی

  • خانه
  • -
  • icu oh
  • -
  • پمفلت های بیماری های قبلی – عروقی

اختلال حاد عروق قلب

آنژیوگرافی مغزی

بیماریهای دریچه های قلب

حمله قلبی (سکته قلبی)

نارسایی قلبی

جراحی پیوند عروق کرونر

ضربانهای غير طبيعي قلب

لامینکتومی