بیمارستان مهراد

بیماری های مغزی

آنژیوگرافی مغزی

پیشگیری از سکته مغزی

بررسی جریان عروق مغزی (TCD)

كاهش سطح هوشياري