بیمارستان مهراد

بخش icus

سرطان

کله سیستکتومی

پيشگيري از سكته مغزي

توده روده

شکستگی تی بیا

كاهش سطح هوشياري

لاپاراسکوپی

مراقبت قبل و بعد جراحي ارتوپدي